montag2


“Naukowo-produkcyjne przedsiębiorstwo “Ukrmagnezit” sp. z o. o. – utworzone zostało w marcu 2008 roku. Od 2010 roku nasze przedsiębiorstwo specjalizuje się w opracowywaniu technologii i produkcji różnorodnych wyrobów w oparciu o spoiwa magnezjowe. Przedsiębiorstwo przeprowadziło naukowe oraz doświadczalno-przemysłowe badania w zakresie wykorzystania zarówno krajowych, jak i zagranicznych surowców magnezjowych, zostały również opracowane technologie pozyskiwania na ich podstawie spoiw o szerokim spektrum stosowania. Wszystkie materiały i wyroby, produkowane przez nasze przedsiębiorstwo, należą do kategorii ekologicznie czystych produktów. W 2010 roku “Naukowo-produkcyjne przedsiębiorstwo “Ukrmagnezit” sp. z o. o. rozpoczęło produkcję płyty magnezytowej,ekologicznie czystego i uniwersalnego materiału materiał do prac wykończeniowych. Ten materiał jest nowy na naszym rynku, jednak dzięki swoim właściwościom- trwałości, ekologii, niepalności, odporności na wodę- posiada szeroki zakres aplikacji we współczesnych technologiach budownictwa. Należy podkreślić, że płyta magnezytowa naszej produkcji, biorąc pod uwagę jej właściwości techniczne oraz eksploatacyjne, nie ma odpowiedników nie tylko na Ukrainie, lecz również i poza jej granicami.
“Naukowo-produkcyjne przedsiębiorstwo “Ukrmagnezit” sp. z o. o. – utworzone zostało w marcu 2008 roku. Od 2010 roku nasze przedsiębiorstwo specjalizuje się w opracowywaniu technologii i produkcji różnorodnych wyrobów w oparciu o spoiwa magnezjowe. Przedsiębiorstwo przeprowadziło naukowe oraz doświadczalno-przemysłowe badania w zakresie wykorzystania zarówno krajowych, jak i zagranicznych surowców magnezjowych, zostały również opracowane technologie pozyskiwania na ich podstawie spoiw o szerokim spektrum stosowania. Wszystkie materiały i wyroby, produkowane przez nasze przedsiębiorstwo, należą do kategorii ekologicznie czystych produktów. W 2010 roku “Naukowo-produkcyjne przedsiębiorstwo “Ukrmagnezit” sp. z o. o. rozpoczęło produkcję płyty magnezytowej,ekologicznie czystego i uniwersalnego materiału materiał do prac wykończeniowych. Ten materiał jest nowy na naszym rynku, jednak dzięki swoim właściwościom- trwałości, ekologii, niepalności, odporności na wodę- posiada szeroki zakres aplikacji we współczesnych technologiach budownictwa. Należy podkreślić, że płyta magnezytowa naszej produkcji, biorąc pod uwagę jej właściwości techniczne oraz eksploatacyjne, nie ma odpowiedników nie tylko na Ukrainie, lecz również i poza jej granicami.
Otwarte