Płyta magnezowa – izolacja akustyczna

July 29, 2016

Płyta magnezowa – izolacja akustyczna.
Płyta magnezowa jest materiałem zapewniającym “suchy” montaż. Dzięki tej metodzie można zapewniać wysoką jakość robót wykończeniowych, szybki montaż, bez ograniczenia systemami konstrukcyjnymi czy typami budynków, liczbą pięter oraz warunkami klimatycznymi, geologicznymi a także odpornością ogniową.
 
W tej publikacji chcemy zwrócić uwagę na problem izolacyjności akustycznej.
 
Poziomy hałasu w pomieszczeniach różnego przeznaczenia nie powinny przekraczać wartości normowych wg PN-B-02151-3:1999. Przegrody muszą zapobiegać przenikaniu dźwięku (hałasu) z jednego pomieszczenia do drugiego, a wielkość tłumienia dźwięków powietrznych jest mierzony w decybelach dB (wskaźnik izolacyjności akustycznej). Wymagania dla ścianek działowych wahają się od 35 dB (pokój do pracy w budynku administracyjnym) do 55 dB (pokój hotelowy i n.p. sklep przylegający do pomieszczenia mieszkalnego).
 
Z uwagi na większą masę już sama płyta magnezowa zapewnia lepszą izolacyjność niż lżejsze, gipskartonowe (42-44 dB dla 10 mm) i odpowiada ścianie ceglanej grubością 100 mm.
 
Aby poprawić właściwości izolacyjne ścianek działowych z wykorzystaniem płyt magnezowych, stosuje się różne rozwiązania, które biorą pod uwagę charakterystykę częstotliwości źródła hałasu. W celu zwiększenia wskaźnika izolacyjne przegród stosuje się różne układy. Najprostsze to opłytowanie pojedyncze płytą 12 mm, na profilach CW 50 z wypełnieniem wełną mineralną grubości 50 mm i gęstości 35-50 kg/m3. Takie rozwiązanie daje minimalną izolacyjność na poziomie 36 dB.
 
Zwiększając grubość ściany (profile CW 75) i stosując wełnę o grubości 75 mm uzyskamy do 41 dB. Z kolei płyta montowana na profilu CW 100 i wełna grubości 100 mm da 45 dB. Podwójne opłytowanie na profilu CW 100 z wełną grubości 100 mm zapewni 49-51 dB.
 
Najlepsze efekty zapewnia konstrukcja z podwójnym systemem profili 2 x CW 100 i podwójnym opłytowaniem 2 x12 mm (12+8 mm). Profile zestawia się ze sobą oddzielając przekładką akustyczną i wypełnia wełną 2 x 100 mm grubości. Takie rozwiązanie może podwyższyć izolacyjność do 65 dB.
 
Pomiędzy profile UW i CW na styku ze ścianami stosuje się taśmę akustyczną w celu izolacji od dźwięków uderzeniowych.
Spoiny na połączeniu płyt z podłożem, ścianami i sufitami w także między płytami wypełnia się elastyczną szpachlówką uszczelniającą.
 
Stosowanie się do powyższych zaleceń zapewni wykonanie wysokiej jakości przegrody o odpowiednich parametrach akustycznych zgodnych z wymaganiami normowymi.