Płyta magnezowa w konstrukcjach budowlanych

July 14, 2016

Płyta magnezowa jest dobrym i uniwersalnym wyborem do prac budowlanych, gdyż można ją stosować zarówno wewnątrz i na zewnątrz budynku. Ze względu na właściwości materiału płyta magnezowa jest używana w następujących konstrukcjach: wewnętrzne ściany i ścianki działowe, sufity podwieszane, dachy mansardowe i pomieszczenia na poddaszu, ściany zewnętrzne, systemy podwieszanej fasady, podbitki, szalunki tracone, szpalety okienne i drzwiowe, wykończenie ścian w pomieszczeniach o wysokiej wilgotności.
 
Biorąc pod uwagę wszystkie miejsca zastosowań oraz czynniki wpływu, które powstają, możemy zauważyć, że dla prawidłowego i długotrwałego funkcjonowania płyt magnezowych, ważne jest ścisłe przestrzeganie procesu technologicznego, zaczynając od dostarczenia ich na obiekt do czasu rozpoczęcia robót wykończeniowych.
 
W miejscach przechowywania płyty magnezowe nie powinny być narażone na wpływ opadów atmosferycznych. Warto unikać nawilżania powierzchni płyty wodą podczas wykonywania robót budowlanych i wykończeniowych. Innymi słowy, magnezową płytę warto dostarczać na obiekt tylko po wszystkich procesach “mokrych” (po tynkowaniu ścian, wykończeniu podłóg).
 
Od momentu dostarczenia na obiekt do momentu instalacji płyty magnezowe muszą być przechowywane w pozycji poziomej, ułożone na łatach drewnianych . W tym położeniu, płyta przechodzi okres “aklimatyzacji” do warunków otoczenia przez około 2-3 dni. Przed rozpoczęciem instalacji, powierzchnia i krawędzie płyt magnezowych muszą być zagruntowane (2-3 razy, z obu stron). Dla elementów budowlanych, które są używane w pomieszczeniu wilgotnych, należy korzystać z płyt typu “Premium” i dla zmniejszenia wchłaniania wody, należy użyć emulsji hydrofobowych.
 
Instalacja płyt magnezowych do konstrukcji nośnej powinna być prowadzona zgodnie z dokumentacją projektową, przygotowaną dla danego obiektu. Jest to szczególnie ważne dla dużych, złożonych budynków i obiektów, systemu podwieszanej fasady wentylowanej. Prawidłowy wybór konstrukcji nośnej, przekrój i rozstaw kształtownika stalowego, rodzaj elementów mocowania mogą tylko zaprojektować wysoko wykwalifikowani inżynierowie, a wykonać dużą ilość złożonych robót budowlanych i wykończeniowych według projektu mogą wyłącznie profesjonalni montażyści.
 
Niewielkie prace budowlane powierzchni ścian, sufitów i wewnętrznych ścian do 3 metrów, można wykonać własnymi siłami lub za pomocą małych brygad budowlanych. Warto po prostu nauczyć się podstawowym zasad instalacji płyt magnezowych. Podczas montażu trzeba zachować odstęp 3-4 mm między sąsiednimi płytami, i odstęp 8-10 mm od sufitów i podłóg.
 
Mocowania płyt magnezowych do konstrukcji należy dokonać za pomocą wkrętów samogwintujących z ochronną powłoką z cynku. Zaleca się zastosować w tym procesie śruby z samogwintującą główką. Można używać zwykłych ocynkowanych śrub samogwintujących, najpierw nawiercając otwór pod śrubę. Minimalna odległość od krawędzi płyty do miejsca mocowania śrub wynosi 15 mm. Górną część śrub warto osadzać 1 mm poniżej powierzchni płyty. Szczegóły ostatecznego wykończenia zależą od temperatury i wilgotności pomieszczenia i od rodzaju projektowanej warstwy wykończeniowej.